Інститут морської біології НАН України
   eng   rus   

Варігін Олександр Юрийович

Старший науковий співробітник, д.б.н.

Varigin.A.Yu@nas.gov.ua

sealife_1@email.ua

Закономірності формування, структура і динаміка чорноморського угруповання обростання. Характер росту та екоморфологія морських двостулкових молюсків. Особливості життєвих стратегій безхребетних, що входять до угруповання обростання

Освіта:
1981 – Одеський державний університет ім. І.І. Мечникова, біологічний факультет, кафедра гідробіології,.

Захист дисертацій:
«Ріст мідії Mytilus galloprovincialis Lam. в донних поселеннях північно-західної частини Чорного моря», кандидат біологічних наук за спеціальністю « гідробіологія », Севастополь, Інститут біології південних морів НАН України, 22.11.2006.

Професійна кар’єра:
З 2013 р. Старший науковий співробітник Одеського філіалу Інституту біології південних морів НАН України (з 2014 р. Державної установи «Інститут морської біології Національної академії наук України»).
2007–2013 рр. Науковий співробітник Одеського філіалу Інституту біології південних морів НАН України.
1986–2007 рр. Молодший науковий співробітник Одеського відділення Інституту біології південних морів АН УРСР (з 1990 р. Одеського філіалу ІнБПМ).
1985–1986 рр. Старший інженер-гідробіолог Одеського відділення Інституту біології південних морів АН УРСР.
1983–1985 рр. Інженер-гідробіолог Спеціального конструкторсько-технологічного бюро з дослідним виробництвом Фізико-хімічного інституту АН УРСР. 1981–1983 рр. Інженер-гідробіолог Одеського Відділення економіки та екології Світового океану Морського гідрофізичного інституту АН УРСР.

Участь у міжнародних та національних проектах:
Структурно-функціональна мінливість популяцій морських безхребетних в умовах антропогенних дій (2006–2010)
Взаємовідношення угруповань одноклітинних і багатоклітинних організмів екотонів біоциклів Азово-Чорноморського регіону (2011–2015)
Фенотипична пластичність і функціонування біологічних систем в прибережних водах Азово-Чорноморського басейну в умовах дії негативних природних і антропогенних чинників (2012–2016). Структурно-функціональна організація прибережних морських і лиманних екосистем в умовах трансформації річкового стоку (2016–2020).

Членство в наукових та громадських організаціях:
Член Українського гідроекологічного товариства

Публікації

https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=list_works&hl=ru&user=aGIZpHYAAAAJ