Інститут морської біології НАН України
   eng   rus   

Демченко Віктор Олексійович

С.н.с., Завідувач міжвідомчої лабораторії моніторингу екосистем Азовського басейну ИМБ і МДПУ імені Богдана Хмельницького, доктор біологічних наук.

vdemchenko@nas.gov.ua

demvik.fish@gmail.com

 • Видова різноманітність морських і прісноводних риб, їх чисельність і розподіл, структура популяцій модельних видів риб, рибогосподарське значення водойм, менеджмент рибних ресурсів, охорона рідкісних і зникаючих видів, екологічні проблеми видів-вселенців.
 • Менеджмент екотонів, розробка систем управління морськими і річковими екосистемами.
 • Розробка проектів організації природно-заповідних територій, оцінка системи охорони, наукових досліджень, моніторингу заповідних територій.

Освіта:
2000 – Мелітопольський державний педагогічний інститут.

Захист дисертацій:
2003 – «Іхтіофауна і показники якості води Молочного лиману в зв'язку з рибогосподарським використанням водойми», кандидат біологічних наук за спеціальністю «іхтіологія», Київ, Інститут гідробіології, дата захисту: 19.03.2003.
2013 – «Закономірності трансформації іхтіофауни водойм Азовського басейну під впливом природних і антропогенних чинників», доктор біологічних наук за спеціальністю «екологія», Чернівці, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, дата захисту: 13.02.2013.

Професійна кар’єра:
1999 – 2000 Керівник гуртків Мелітопольського еколого-натуралістичного центру;
2001 – 2003 Інженер відділу іхтіології Інституту біології південних морів;
2004 – 2005 Викладач кафедри екології та охорони навколишнього середовища Мелітопольського відділення ВМУРоЛ «Україна»;
2005 – 2008 Старший науковий співробітник лабораторії іхтіології Мелітопольського державного педагогічного університету;
2008 – Старший викладач кафедри екології та охорони навколишнього середовища Таврійського державного агротехнологічного університету;
2008 – 2011 Докторант Національного університету біоресурсів і природокористування України;
2011 – 2012 Доцент кафедри екології та охорони навколишнього середовища Таврійського державного агротехнологічного університету;
2012 – 2013 Доцент кафедри екології та зоології Мелітопольського державного педагогічного університету ім. Б. Хмельницького;
2013 – 2014 Старший науковий співробітник Одеського філіалу Інституту біології південних морів;
2014 – по теперішній час Старший науковий співробітник Інституту морської біології.

Участь у міжнародних та національних проектах:

 • «Моніторинг іхтіофауни і збереження біологічного різноманіття Молочного лиману і прилеглої зони Азовського моря» (1996-2000 рр.). Програма фінансувалася Мелітопольським державним педагогічним інститутом;
 • «Закономірності формування якісного і кількісного складу гідробіонтів в системі «річка-лиман-море» ВБУ Північного Приазов'я» (2001-2003 рр.). Програма фінансувалася Мелітопольським державним педагогічним університетом;
 • «Менеджмент-план польдера озера Кугурлуй» (2000 р). Проект фінансувався Благодійним фондом «Проектний офіс Всесвітнього фонду природи (WWF) в Україні»;
 • «Збереження ландшафтного та біологічного різноманіття басейну р. Молочна» (2002 рр.). Проект фінансувався ICAR «Єднання» (програма «Екологічний шлях у майбутнє», фінансова підтримка Фонду Ч. Мотта);
 • «Збереження малих річок Північного Приазов'я шляхом впровадження комплексу екологічних заходів» (2003-2004 рр.). Проект фінансувався Wetlands International через грант наданий Міністерством сільського господарства, природоуправління і рибальства Нідерландів;
 • «Формування потенціалу зі спостереження за Чорноморським басейном в рамках підтримки сталого розвитку території» (2009-2013 рр.). Проект фінансувався 7-й Рамкової програми ЄС (РП 7);
 • «Розробка менеджмент-плану для водно-болотного угіддя міжнародного значення Молочний лиман» (2005 р). Проект фінансувався Світовим банком;
 • «Вивчення структури популяції бичка кругляка в Азовському морі» (2016 г.). Проект фінансувався приватним підприємством «Група науково-промислових досліджень»;
 •  «Розробка математичної моделі функціонування іхтіоценозів Азовського моря як спосіб прогнозування екологічного стану та оцінки потенційних ризиків» (2014 г.). Проект фінансувався в рамках Гранту Президента України GP / F56 / 096;
 • «Розвиток бізнесу в області біологічного різноманіття в степових зонах регіонів Євразії» (2009 р). Проект фінансувався Українським товариством охорони природи;
 • «Підготовка Смарагдової мережі природоохоронних об'єктів» (2015-2016 рр.). Проект фінансувався в рамках спільної програми між Європейським Союзом і Радою Європи;
 • «Розробка програми екологічного оздоровлення басейну річки Молочна, відновлення її гідрологічного режиму, благоустрою та збереження біорізноманіття» (2013 г.). Проект фінансувався Запорізькою обласною державною адміністрацією;
 • «Оцінка стану, проблем та ризиків, пов'язаних з водними ресурсами в басейнах річок Сіверський Донець і Кальміус» (2011 р). Проект фінансувався в рамках проекту «Стале управління водними ресурсами», який виконувався спільно пивоварною компанією SABMiller plc (представник ПрАТ «Міллер Брендз Україна»), Світовим фондом природи (WWF) та Німецьким товариством з міжнародного співробітництва (GIZ) в партнерстві з представниками зацікавлених сторін Донецького регіону;
 • «Науково-методичне забезпечення розробки регіональної програми формування екологічної мережі в межах Запорізької області» (2007 р). Проект фінансувався Державним управлінням охорони навколишнього середовища в Запорізькій області;
 • «Розробка регіональної схеми формування екологічної мережі Запорізької області» (2015 г.). Проект фінансувався Державним управлінням охорони навколишнього середовища в Запорізькій області;
 • «Проведення польових досліджень в районі Сиваша з метою збору гідробіологічних, іхтіологічних, гідрохімічних даних» (2004-2005 рр.). Проект фінансувався Благодійною організацією «Інтерекоцентр»;
 • «Іригаційне землеробство в Джанкойському районі і збереження біологічного різноманіття Сиваського регіону» (2005 р). Проект фінансувався Wetlands International;
 • «Розробка менеджмент-плану природних комплексів і ресурсів для водно-болотного угіддя міжнародного значення. Залив і коса Обіточна» (2006 р). Проект фінансувався в рамках гранту Офісу радника з питань сільського господарства, природи та якості харчових продуктів Посольства Королівства Нідерландів в Україна;
 • «Наукове обґрунтування рибогосподарського стану Молочного лиману в сучасних умовах і перспектива розвитку при постійному з'єднанні з Азовським морем» (2001 г.). Проект фінансувався Українським державним інститутом «Укррибпроект»;
 • «Стан іхтіофауни як індикатор екологічних ризиків в гідроекосистеми півдня України» (2007 р). Проект фінансувався в рамках Гранту Президента України GP / F 13/0056;
 • «Сучасна іхтіофауна малих річок Криму» (2005 р). Проект фінансувався Благодійною організацією «Інтерекоцентр»;
 • «Опис водно-болотного угіддя« Біленько-Розумовські плавні »(2005 р). Проект фінансувався Благодійною організацією «Інтерекоцентр»;
 • «Сучасний стан біорізноманіття Сиваша і Присивашшя і проблеми його збереження» (2005 р) Проект фінансувався Благодійною організацією «Інтерекоцентр».

Викладацька і просвітницька діяльність:
2013 – 2017 Старший викладач кафедри екології та зоології Мелітопольського державного педагогічного університету ім. Б. Хмельницького;
Один з організаторів Іхтіологічного товариства України;
Експерт проекту «Українська інформаційна мережа з біорізноманіття (UkrBIN)».

Членство в наукових та громадських організаціях:

 • Член спеціалізованої ради ІМБ за фахом «гідробіологія»;
 • Член науково-консультаційної ради з питань охорони морських ссавців при Міністерстві екології та природних ресурсів України з 2017 року;
 • Член Постійно діючої робочої групи з питань визначення сучасного екологічного стану природних водних об'єктів та їх раціонального використання Державної екологічної інспекції України з 2017 року;
 • Член Науково-промислового ради Держрибагенства з 2018 року;
 • Член науково-технічної ради Азово-Сиваського НПП з 2009 року і по теперішній час;
 • Член науково-технічної ради НПП «Джарилгацький» з 2016 року по теперішній час;
 • Член Редакційної ради журналу «Водні біоресурси та аквакультура», Херсон, з 2017 року;
 • Експерт Національної комісії з питань Червоної книги України з 2017 року.

Хобі:
Мандрівки по річках та у гори.

Публікації

https://scholar.google.com.ua/citations?user=7ADar8cAAAAJ&hl=ru