Інститут морської біології НАН України
   eng   rus   

Синьогуб Іван Олександрович

Старший науковий співробітник

Synegub.I.I@nas.gov.ua

synyogub@gmail.com

Вивчення видового складу макрозообентосу, співвідношення чисельності та біомаси різних систематичних, екологічних і трофічних груп; складу і просторового розподілу донних біоценозів ПЗЧМ.

Освіта:
1977Одеський державний університет ім. І.І. Мечникова, біологічний факультет, кафедра гідробіології.

Професійна кар'єра:
1973 – 1975 Лаборант відділу гідробіології шельфу Одеського відділення Інституту біології південних морій АН УССР;
1975 – 1978 Старший лаборант;
1978 – 1979 Молодший науковий співробітник Одеського відділення АзЧерНІРО (лабораторія морських ссавців);
1979 – Інженер СРТМ «Ариэль» управління «Югрибпромрозвідка» (Керч); 1979 – 1980 Інженер БМРТ «Мыс Островского»;
1980 – 1981 Молодший науковий співробітник наукової групи Антарктичної китобійної флотилії «Советская Украина»;
1981 – 1986 Старший інженер відділу гідробіології шельфу Одеського відділення Інституту біології південних морів АН УССР;
1986 – 1992 Молодший науковий співробітник;
1992 – 2005 Науковий співробітник;
2005 –по теперішній час Старший науковий співробітник.

Участь у міжнародних та національних проектах:

 • Національна програма ГлоБалласт в рамках проекту Міжнародної морскої организації при ООН «Базові дослідження морського середовища Одеського порту» (2001). The port biological baseline survey for the port of Odessa GEF (UNDP/IMO geobal ballast water management programme and the government of Ukraine. Final report. Port of Odessa, Ukraine (August – December 2001);
 • Міжнародна екологічна програма «Дослідження процесів відновлення екосистеми Чорного моря» («Black Sea Ecosystem Recovery Project») (2003–2006);
 • Development of a common intraregional monitoring system for the environmental protection and preservation of the Black Sea – ECO-Satellite (FP7 EU project) Joint Operational Programme «BLACK SEA 2007–2013»;
 • Research and Restoration of the Essential Filters of the Sea – REEFS (FP7 EU project), Joint Operational Programme «BLACK SEA 2007–2013» (2012–2015);
 • Environmental monitoring in the Black Sea (EMBLAS) (2015–2018);
 • Ретроспективная оценка состояния экосистем зоны берегоукрепления Одесского залива (70-е – 80-е годы) (1993);
 • Оценить воздействие на экосистему Аджалыкского лимана и прилегающей акватории северо-западной части Черного моря специализированного терминала по перегрузке минеральной серы (1993);
 • Оценка влияния берегозащитного и противооползневого строительства в г. Одессе на экосистему береговой зоны и побережья. Современное состояние экосистемы бассейнов (ковшей) 11–11а «Старик» и 12–13 «Дельфин» (1994);
 • Оценка влияния берегозащитного и противооползневого строительства в г. Одессе на экосистему береговой зоны и побережья. Изучение биологической приемлемости используемых в гидротехническом строительстве конструкций и материалов с целью возможной замены их на более эффективные, в том числе и конструкции из автопокрышек (1994);
 • Комплексный мониторинг разнопериодных гидробиологических и гидрохимических процессов в экосистеме Григорьевского лимана и прилегающей части Черного моря в условиях функционирования АОА «ОПЗ» и других предприятий (1996–2013);
 • Экологический мониторинг влияния на окружающую природную среду судового хода Дунай – Черное море: морская часть наблюдений, в том числе гидрохимические и гидробиологические (2004–2017);
 • Предварительный анализ возможных экологических последствий расширения контейнерного терминала в районе Карантинного мола в рамках концепции развития ГП «Одесский морской торговый порт» (2006);
 • Характеристика сучасного гідробіологічного режиму Тилігульського лиману, вироблення рекомендацій щодо підтримання біологічного різноманіття та доброго екологічного стану (2015);
 • Вплив запуску морської води з Одеської затоки до Куяльницкого лиману на стан його живих природних ресурсів за даними гідрохімічних та гідробіологічних показників (2015–2017);
 • Попередня оцінка екологічних наслідків аварійного скидання паводкових вод Хаджибейського лиману в прибережну зону Чорного моря (2016);
 • Науково-біологічне обґрунтування можливості виконання невідкладних експлуатаційних днопоглиблювальних робіт на Дністровсько-лиманському підхідному каналі та на підхідному каналі Дністровсько-цареградського гирла Білгород-Дністровського порту у період дії заборони на спеціалізований промисел протягом 2017 року.

Членство в наукових та громадських організаціях:
Гідроeкологічне товариство України

Публікації

https://scholar.google.com.ua/citations?user=uEm5KNUAAAAJ&hl=ru