Інститут морської біології НАН України
   eng   rus   

Дятлов Сергій Євгенович

Зав. відділом якості водного середовища, кандидат біологічних наук, доцент.

dyatlov@nas.gov.ua

sergey.dyatlov@gmail.com

Морська екологія, водна токсикологія, забруднення моря.

Освіта:
1974 – Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

Захист дисертацій:
1980 – «Вплив хлорорганічних та фосфорорганічних пестицидів на чорноморських бичків та їх клітинні культури», 5 грудня 1980 р.

Професійна кар’єра:
А. Одеський державний університет імені І. І. Мечникова:
1 листопаду 1974 р. зарахований на посаду аспіранту каф. гідробіології;
1 листопаду 1977 р. –  зарахований на посаду молодшого наукового співробітника НДЧ;
1 травня 1979 р. – переведений на посаду старшого наукового співробітника НДЧ;
7 лютого 1883 р. – переведений на посаду асистента кафедри ботаніки у зв’язку з обранням за конкурсом;
16 січня 1989 р. переведено на посаду доцента кафедри ботаніки у зв’язку з обранням за конкурсом;
1 липня 1989 р. – призначений на посаду заступника декана з наукової роботи;
1 вересня 1990 р. – переведений на посаду доцента кафедри гідробіології та загальної екології;
1 вересня 2000 р. – зарахований до докторантури;
Б. Одеський філіал Інституту біології південних морів
(з 2014р. – Інститут морської біології НАН України):
1 січня 2003 р. зарахований на посаду завідувача відділу на 0,5 ставки;
1 лютого 2004 р. – переведений на повну ставку зав. відділом постійно у зв’язку з обранням за конкурсом.

Участь у міжнародних та національних проектах:
1992-1994: Проект ГКНТ України 2.02.05/100 «Розробити наукові основи і практичні методи біотестування води и донних відкладень морських і континентальних водойм Азово-Чорноморського басейну»
1993-1995: Проект ГНТП України «Розробити концепцію біологічного моніторингу за небезпечними забруднюючими речовина в ході їх міграції і трансформації у навколишньому середовищі».
1995–1997:  Проект PHARE/NACIS “ECORISK”
1995-1997: Проект Світового банку «Біорізноманітність Дунайського біосферного заповідника, збереження та управління».
1997–1999: Проект ФІТА (Flanders International Agency) “Microbiotests”.
2000–2001: Проект EU-TACIS «Придунайські озера: стале збереження і відновлення природного стану і екосистем».

Викладацька і просвітницька діяльність:
Протягом 30 років читав в Одеському національному університеті імені І. І. Мечникова наступні учбові курси: «Загальна екологія», «Біосферологія», «Санітарна біологія» та ін. та науково-популярні лекції на тему «Екологія Чорного моря» для школярів м. Одеси та глядачів телерадіокомпаній «Град», «Круг» та ін.

Членство в наукових та громадських організаціях:
Член Українського гідроекологічного товариства;
Член науково-технічної ради при Департаменті екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради.

Хобі:
Ранньовесняна флора околиць міста Одеси.

Публікації

https://scholar.google.com.ua/citations?user=qBpZ2oAAAAAJ&hl=ru