Інститут морської біології НАН України
   eng   rus   

Богатова Юлія Іллівна

Провідний науковий співробітник, к.геогр.н., старший науковий співробітник

bogatovayu@gmail.com

Гідрохімія, біогідрохімія, біогенни речовини у воді и в донних видкладеннях, процеси розвитку евтрофікації, природні та антропогенні джерела евтрофікації.

Освіта:
1968 – 1973  Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, хімічний факультет.

Захист дисертацій:
2005 – «Закономерности формирования стока биогенных веществ реки Дунай (украинская часть) и его роль в эвтрофировании северо-западной части Черного моря», 2005 р. (11.00.07 – гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія)

Професійна кар’єра:
1975 – 2015 Старший лаборант, інженер, молодший науковий, науковий, старший науковий співробітник Одеського філіалу Інституту біології південних морів НАН України.
2015 – 2018  Провідний науковий співробітник Інституту морської біології НАН України.

Участь у міжнародних та національних проектах:
1994–1997 проект GEF «Black Sea Geographic Informational System» (Black Sea GIS) – відповідальний виконавець гідрохімічного розділу.
1997–2000 проект European Commission INCO COPERNICUS «Fluxes of greenhouse gases in the northwestern region of the Black Sea coastal zone: influence of the Danube river system» – відповідальний виконавець гідрохімічного розділу.
1995–1998 проект World Bank, GEF «Conservation of biodiversity in Ukrainian part of the Danube delta» – відповідальний виконавець гідрохімічного розділу.
2001–2003 проект GEF, UNDP, IМО «Глобалласт» «Basic researches of the marine environment and aquatic organisms of the Odessa port, as a section of the National plan for Ukraine on ballast water management» – відповідальний виконавець гідрохімічного розділу.
2001–2003 міжнародний освітній проект при фінансуванні наукового фонду Уряду Швейцарії «NEAR 2» «Network environment assessment and remediation for water ecosystems» – участь у конференції (Болгарія, Варна, 2001р.), оргкомітет конференції (Україна, Одеса, 2002 р.).
2004–2005 проект GEF BSERP «Изучение реальной нагрузки биогенными веществами и их растворенными фракциями, которые выносятся в Черное море с речным стоком», раздел «Вклад биогенного стока Днестра в эвтрофирование Черного моря» – виконавець гідрохімічного розділу.
2011–2013 проект «Development of a common intraregional monitoring system for the environmental protection and preservation of the Black Sea – ECO-Satellite (FP7 EU project) в рамках проекту GEF BSERP «BLACK SEA 2007-2013» – відповідальний виконавець гідрохімічного розділу.

Членство в наукових та громадських організаціях:
Українське гідроекологічне товариство.

Публікації

https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=list_works&hl=ru&user=j1wnBw8AAAAJ