Інститут морської біології НАН України
   eng   rus   

Статті:

  1. Маринець Г.В. Особливості морфофункціональної організації фітообрастання авандельти Дуная та Одеського узбережжя // Наукові записки Тернопільського педагогічного університету ім. Гнатюка. Серія Біологія, 2010. – №3 (44). – С. 153-156.
  2. Мінічева Г.Г., Большаков В.М., Зотов А.Б., Тучковенко Ю.С., Косенко М.М., Маринець Г.В., Швець Г.В., Хомова К.С., Руснак О.М., Мікулич Д.В., Бойко Л.І.. Реакції, прогноз стану та використання рослинності екосистем Українського шельфу в умовах локального, регіонального та глобального впливу // Наукові записки Тернопільського педагогічного університету ім. Гнатюка. Серія Біологія, 2010. – №3 (44). – С. 179-182.
  3. Мінічева Г.Г., Зотов А.Б., Большаков В.М., Калашнік К.С., Маринець Г.В., Швець Г.В. Автотрофні поверхні – інструмент фітоіндикації для моніторингу водних екосистем // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного. університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Біологія. Спеціальний випуск: Гідроекологія, 2015. – №3-4 (64). – С. 470-473.

Доповіді на конференціях і з'їздах:

  1. Самойленко А.В. Оценка морфо-функциональной организации фитообрастания буев в мониторинге авандельты Дуная // Тезисы V Международной научно-практической конференции молодых ученых по проблемам водных экосистем «Pontus Euxinus – 2007» (24-27 сентября 2007 г.). – Севастополь: ЭКОСИ-Гидрофизика, 2007. – С. 73-74.
  2. Minicheva G.G., Bolshakov V.N., Zotov A.B., Marinets A.V., Rusnak E.M., Khomova E.S. The resistance of autotrophic communities in the northwestern Black Sea to the climatic change // Abstracts of international conference «Global and regional climate changes» (16-19 November 2010, Kyiv, Ukraine). – Kyiv, 2010 – P. 81-82.
  3. Калашнік К.С., Маринець Г.В. Формування фітообростання на водозапускних лотках Куяльницького лиману // Актуальні проблеми ботаніки та екології. Матеріали міжнародної конференції молодих учених (м. Луцьк, 5-10 вересня 2017 року). – Луцьк, 2017. – С. 13.