Інститут морської біології НАН України
   eng   rus   

28 вересня 2021 року о 10.00. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.258.01 в приміщенні актової зали Фізико-хімічного інституту ім. О.В. Богатського НАН України за адресою: м. Одеса, вул. Люстдорфська дорога, 86 відбудеться захист кандидатської дисертації Портянко Валентина Валентиновича «Гарпактикоїдні копеподи контактних зон північно-західної частини Чорного моря», спеціальність 03.00.17 – гідробіологія.
Науковий керівникВоробйова Людмила Вікторівна, доктор біологічних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу екології крайових угруповань ДУ «Інститут морської біології НАН України»;
Офіційний опонентУтєвський Сергій Юрійович, доктор біологічних наук, професор, професор кафедри зоології та екології тварин Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна;
Офіційний опонентЗаморов Веніамін Веніамінович, кандидат біологічних наук, доцент, декан Біологічного факультету Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова.

28 вересня 2021 року о 14.00. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.258.01 в приміщенні актової зали Фізико-хімічного інституту ім. О.В. Богатського НАН України за адресою: м. Одеса, вул. Люстдорфська дорога, 86 відбудеться захист кандидатської дисертації Кудренко Сергія Андрійовича «Просторово-часові особливості угруповань амфіпод (Crustacea, Amphipoda) північно-західної частини Чорного моря», спеціальність 03.00.17 – гідробіологія.
Науковий керівникВоробйова Людмила Вікторівна, доктор біологічних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу екології крайових угруповань ДУ «Інститут морської біології НАН України»;
Офіційний опонентУваєва Олена Іванівна, доктор біологічних наук, професор, професор кафедри екології Державного університету «Житомирська політехніка»;
Офіційний опонентКовтун Олег Олексійович, кандидат біологічних наук, доцент, доцент кафедри гідробіології та екології Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова.

З дисертаціями можна ознайомитися на офіційному сайті та у бібліотеці ДУ «Інститут морської біології НАН України» за адресою: м. Одеса, провулок Удільний, 6.