Інститут морської біології НАН України
   eng   rus   

ДУ «ІМБ НАН України» з 16.02.2021 р. оголошує конкурс на заміщення вакантної посади провідного інженера відділу екологічної інтеграції біоциклів.
Вимоги до кандидата:
Учасник конкурсу повинен мати повну вищу освіту за спеціальністю 091 – Біологія, досвід наукової, науково-технічної діяльності не менше 3-х років, мати наукові праці, які опубліковані у вітчизняних та міжнародних виданнях та/або бути співавтором.
Прийняття та розгляд документів для участі у конкурсі
Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі (кандидат), подає особисто або надсилає поштою наступні документи у відділ кадрів Установи:

  • письмову заяву на ім’я керівника про участь у конкурсі;
  • копію документу, що посвідчує особу;
  • заповнену особову картку (анкету) встановленого зразка;
  • автобіографію;
  • копію трудової книжки (за наявності);
  • копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
  • перелік наукових праць, опублікованих у вітчизняних та міжнародних виданнях;
  • письмову згоду на обробку персональних даних.

Кандидати, які працюють у ДУ «ІМБ НАН України» подають заяву про участь у конкурсі та документи, які не надавали до відділу кадрів.
Кінцевий строк подачі документів – 16.03.2021 року
Адреса для поштових повідомлень:
ДУ «ІМБ НАН України», відділ кадрів.
вул. Пушкінська 37, Одеса, 65048
Адреса для особистої подачі документів:
пров. Удільний, 6, м. Одеса,
Контактна особа: Марчевська Марина Миколаївна
Тел.: +38 048 725 09 39
e-mail: Kosenko.M.M@nas.gov.ua
У разі надсилання кандидатом документів поштою датою подання документів вважається дата, зазначена на поштовому штемпелі.

Наказ про допуск до конкурсу

Наказ про призначення на посаду