Інститут морської біології НАН України
   eng   rus   

28 травня 2021 р. науковці Інституту морської біології НАН України приймали участь у фінальній зустрічі за проєктом «ЕМБЛАС Плюс – окремі заходи», що був організований Стамбульським регіональним хабом ПРООН (Туреччина).

Головним завданням фінальної зустрічі було презентувати основні досягнення проєкту учасникам, національним та міжнародним стейкхолдерам, а також представити майбутні плани.

Три послідовні проєкти ЕМБЛАС виконувались за підтримкою ЄС та ООН в період 2014-2020 рр. Їх головною метою було покращення екологічного моніторингу та підтримка гармонізації національної морської та водної політики до європейських стандартів. Проєкт залучав ключових державних та наукових організацій, що є відповідальними за моніторинг морського середовища в Грузії, Росії та Україні, а також ряд наукових організацій з інших Чорноморських країн та Європейського союзу.

Дослідження охопили прибережні, територіальні та відкриті водні акваторії Чорного моря та були направлені на 8 з 11 дексрипторів, що впроваджено морської стратегією Європейського союзу (MSFD).

Експерти ІМБ НАНУ забезпечували методологічну базу моніторинга основних морських угруповань: зоо- та фітопланктону, макрозоо- та макрофітобентосу (розділи 2.2, 2.3, 2.4, 2.5). На основі історичних та сучасних даних по цим угрупованням були запропоновані шкали оцінки якості морського середовища. Для північно-західної частини Чорного моря проведено зонування водних тіл згідно європейських стандартів. Проведена оцінка сучасного стану якості окремих акваторій Чорного моря.

Результати свідчать, що евтрофікація чорноморського шельфу, яка зазнає найбільшого впливу від великих річок Дунаю, Дністра та Дніпра, поступово покращується в останні два десятиліття. Це підтверджується оцінкою екологічного статусу за індикатором макрофітів в морській природоохоронній зоні Філофорного поля Зернова, де спостерігається загальний тренд покращення стану морського середовища.

З основними набуттями проекту можна ознайомитися в резюме.

 

Відновлення Філофорного поля Зернова за індикаторами водоростей-макрофітів