Інститут морської біології НАН України
   eng   rus   

ДУ «ІМБ НАН України»
вул. Пушкінська 37, м. Одеса, 65048; www.imb.odessa.ua; тел.: +38 048 737 82 80;
e-mail: imb@nas.gov.ua

оголошує конкурс на заміщення вакантної посади молодшого наукового співробітника Науково-організаційної групи інформаційного забезпечення.
Перелік документів:

  • письмова заява на ім’я директора ДУ «ІМБ НАН України», чл.-кор. НАН України Мінічевій Г.Г. про участь у конкурсі;
  • копія паспорту;
  • анкета наукового працівника;
  • автобіографія (написана власноруч);
  • копію трудової книжки;
  • копії документів про вищу освіту, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
  • перелік наукових праць (за наявності);
  • письмову згоду на обробку персональних даних.

Кандидати, які працюють в ДУ «ІМБ НАН України» подають лише заяву на участь у конкурсі.
Документи подавати до 11.08.2022 р. (включно)до ДУ «ІМБ НАН України» особисто або електронною поштою до відділу кадрів Установи у форматі pdf: toptygina@ukr.net
Вимоги до кандидата:

  • науковий ступінь не нижче другого (магістерського) рівня / спеціаліст за спеціальністю 091 Біологія;
  • досвід наукової роботи за спеціальністю 091 Біологія (не менше 3 років);

У разі надсилання кандидатом документів поштою датою подання документів вважається дата, зазначена на поштовому штемпелі.

Наказ про оголошення конкурсу
Наказ про дозвіл участі у конкурсі
Наказ про заміну конкурсної комісії