Інститут морської біології НАН України
   eng   rus   

Для координації спільної діяльності у розвитку науки, освіти, задля ефективного використання науково-педагогічного потенціалу Інститутом морської біології НАН України укладені договори про творчу співпрацю з Одеським національним політехнічним університетом, Одеським національним університетом ім. І.І. Мечникова, Одеським державним екологічним університетом, технікумом газової і нафтової промисловості та Одеської національної Академії харчових технологій.

На базі ІМБ викладачі ВНЗ проходять курси підвищення кваліфікації.

Співробітники інституту є активними викладачами вищих навчальних закладів.

№ п/п Прізвище та ініціали Науковий ступінь, вчене звання Посада Назва вищого навчального закладу Посада Предмет викладання
1 Александров Б.Г. д.б.н., професор Директор інституту Одеський національний університет ім. І.І.Мечникова Професор Загальні курси: /"Основи екології/", /"Загальна гідробіологія/" Спецкурс /"Біоенергетика організмів та їх водних угруповань/"
2 Мінічева Г.Г. д.б.н. с.н.с. Заступник директора з наукової роботи Одеський державний екологічний університет Професор Загальні курси:/"Основи гідробіології/", /"Заповідна справа/"
3 Зайцев Ю.П. д.б.н., академік НАН України Радник при дирекції ІМБ НАН України Одеський національний університет ім. І.І.Мечникова Професор Загальний курс: /"Екологія Чорного моря/"
4 Дятлов С.Є. к.б.н., доцент Завідувач відділом Одеський національний університет ім. І.І.Мечникова Доцент Загальний курс /"Вчення про біосферу/" Спецкурс: /"Санітарна гідробіологія/"
5 Дядичко В.Г. к.б.н., н.с. Одеський національний політехнічний університет старший викладач /"Загальна біологія/" /"Гідроекологія та прогнозування стану водних екосистем/td>".
6 Тучковенко Ю.С. д.ф-м.н., с.н.с. с.н.с. Одеський державний екологічний університет Доцент Спецкурси: /"Фізика океану/" /"Промислова океанологія/"

7 Курілов О.В. к.б.н. с.н.с. Одеський державний екологічний університет Доцент Загальні курси: /"Гідробіологія/", /"Водні біоресурси/" Спецкурси: /"Гідробіологія/", /"Водні біоресурси/"

К.б.н. Сон М.О. є головою обласної секції «Екологія» Малої академії наук України

Кудренко С.А. є керівником літньої біологічної практики Рішельєвського ліцею