Інститут морської біології НАН України
   eng   rus   

Кадрова політика керівництва ДУ «ІМБ НАН України» спрямована на збереження спеціалістів вищої кваліфікації для забезпечення розвитку та рівня наукової тематики.
На базі ІМБ відкрита підготовка наукових кадрів через аспірантуру та докторантуру за спеціальностями:

Вид навчання Дата введення Підстава
Спеціальність 03.00.17  ГІДРОБІОЛОГІЯ
АСПІРАНТУРА 10 червня 1996 р. Розпорядження Президії НАН України № 895
ДОКТОРАНТУРА 12 липня 1999 р. Розпорядження Президії НАН України № 996
Спеціальність 03.00.16 ЕКОЛОГІЯ
АСПІРАНТУРА 01 червня 2009 р. Розпорядження Президії НАН України № 401
ДОКТОРАНТУРА 23 листопада 2010 Розпорядження Президії НАН України № 725
Спеціальність 03.00.08  ЗООЛОГІЯ
АСПІРАНТУРА 08 липня 2002 р. Розпорядження Президії НАН України № 445
ДОКТОРАНТУРА 12 липня 1999 р. Розпорядження Президії НАН України № 996

Згідно з постановою Президії НАН України від 03.11.04 № 301 в ДУ «ІМБ НАН України» щорічно на засіданні Вченої ради затверджуються плани підготовки докторів і кандидатів наук, та поповнення інституту молодими спеціалістами.