Інститут морської біології НАН України
   eng   rus   

Мінічева Галина Григорівна

Зав. відділом, доктор біологічних наук, старший науковий співробітник

Minicheva.G.G@nas.gov.ua

minicheva@ukr.net

Прогнозування змін флористичної структури та функціональних параметрів рослинних угруповань при евтрофікації водних екосистем. Оцінка екологічного статус класу (ESC) морських екосистем з використанням морфофункціональних параметрів угруповань макрофитів. Методологія оцінки реакції автотрофних угруповань на кліматичні зміни. Управління якістю морських води з використанням фітообрастанія штучних субстратів. Міжнародне та національне екологічне законодавство (морські заповідні зони).

Освіта:
1983 р Одеський державний університет ім. І.І. Мечникова, біологічний факультет, кафедра гідробіології.

Захист дисертацій:
Дисертація на здобуття уч. ст. к. б. н. «Показники поверхні водоростей в структурно-функціональній оцінці фітобентосу» за сп. «Гідробіологія» (03.00.17). - Севастополь, 1989. Диплом БЛ № 023693, Москва, УРСР, Травень 1990.
Дисертація на здобуття уч. ст. д.б.н. «Морфофункціональні основи формування морського фітобентосу» за сп. «Гідробіологія» (03.00.17). - Севастополь, 1998. Диплом ДД №000685, Київ, Україна, червень 1999.

Професійна кар'єра:
1978 по теперішній час – Одеський філіал Інституту біології південних морів НАН України (з 2014 р Інститут морської біології НАН України)
01.10.1978 – Лаборант.
01.02.1982 – Старший лаборант.
01.11.1983 – Інженер.
01.07.1986 – Молодший науковий співробітник.
01.02.1991 – Науковий співробітник.
01.01.1992 – Старший науковий співробітник.
01.01.1999 – Провідний науковий співробітник.
21.07.2000 по теперешній час – Заст. директора з наукової роботи.
01.06.2005 по теперешній час – Зав. відділом
16.02.1978 – Одеський державний університет ім. І.І. Мечникова, лаборант кафедри морфології і систематики рослин
22.02.1977 – Загальноосвітня школа №4, м. Одеси, старша піонервожата
11.10.1976 – Одеська філія «Укрколхозпроект», Технік відділу спеціальних робіт.

Участь в міжнародних і національних проектах:

Міжнародні та національні програми і проекти Термін
Урядова програма «Охорона і використання ресурсів Чорного і Азовського морів» 1990 – 2000
Чорноморська екологічна програма, GEF 1994 – 1997
«Вивчення біорізноманіття української частини дельти Дунаю», проект GEF 1995 – 1998
«Партнери по водно-болотним угіддям», проект WWF 1998 – 2001
Проект ТАСІС «Нижні Дунайські озера, Україна. Стійке відновлення і захист місць проживання та екосистем »(№ WW / SCR-E1 / No1). Керівник робочої групи з охоронюваних територій. 2001 – 2002
Проект ТАСІС «Створення центру обслуговування міських технологій в Одесі - CUTSCO» (№ TSP / UK / 0003/036). Консультант з прибережних досліджень і управління прибережною зоною. 2001 – 2002
SEPS 184 «Розробка інтегрованого управління прибережною зоною для оптимізації довгострокових економічних можливостей Тілігульського лиману», DFID, Британська рада. Експерт з управління прибережною зоною. 2002
Проект SEPS 548 «Застосування комплексного управління прибережними зонами, як ефективної практики для сталого розвитку Одеси», DFID, Британська рада. Експерт в області прибережних досліджень і управління прибережною зоною. 2002
«Поліпшення можливостей для сталого управління українськими Азово-чорноморськими водно-болотними угіддями і пом'якшення наслідків зміни клімату», британський DEFRA і британський фонд «Довкілля для Європи», Центр регіональних досліджень. (Проект проекту DEFRA №: EfE / Kiev03 / 06). Експерт. 2004
Проект відновлення екосистем Чорного моря, ГЕФ ПРООН, експерт з донної рослинності. 2003-2006
Екологічне співробітництво для Чорного моря, проект ЄС. 2009
Розробка єдиної системи інтегрованого моніторингу охорони навколишнього середовища і презентації Чорноморського регіону - ECO-сателіт, проекту ЄС. Експерт з автотрофної ланки. 2011
Проект «Дослідження і відновлення основних фільтрів моря - REEFS" Європейський Союз. Експерт з фіто обростання штучних конструкцій. 2012-2014
CoCoNet - «Від берега (Сo) до берега (Co) формування мережі (Net) морських охоронюваних територій (включаючи прибережну і глибоководні частини) в поєднанні з морським потенціалом вітрової енергії». Координатор партнера ІМБ НАН України. 2013-2016
Поліпшення моніторингу навколишнього середовища в Чорному морі - Фаза I (EMBLAS-I). Міжнародна координація оцінки макрофітобентосу за європейськими стандартами. 2014-2015
Поліпшення моніторингу навколишнього середовища в Чорному морі - Етап II (EMBLAS-II) Міжнародна координація оцінки макрофітобентосу за європейськими стандартами. 2016-2018

Викладацька і просвітницька діяльність:
2001-2015 рр. професор кафедри екологічного права Одеського державного екологічного університету.

Членство в наукових та громадських організаціях:
Голова Одеського відділення Гідроекологічного товариства України.
Член наукового Ботанічного товариства України.
Член Українського національного комітету UNESCO-MAB.
Член комісії з питань освіти і зав’язків з громадськістю Міжнародного Союзу Охорони Природи (IUCN) (2001-2004).
Член редакційних колегій журналів: «Альгологія», «Мікробіологія і Біотехнологія».
Заст. голови спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських і докторських дисертацій ІМБ НАН України.
Національний координатор від України в міжнародній групі збереження біологічного різноманіття (CBD) Чорноморської екологічної комісії (BSEC).

Нагороди:
Нагорода НАН України «За професійні досягнення» (2008)
Лауреат державної премії в галузі науки і техніки України (2014 року)

Хобі:
Системна оцінка навколишнього світу і подій особистого життя.
Вирощування декоративних рослин на присадибній ділянці.
Вишивка хрестом і гобеленовим швом.

Публікації

https://scholar.google.ru/citations?user=8AnDST8AAAAJ&hl=ru