Інститут морської біології НАН України
   eng   rus   

13–14 червня 2019 року відбулася Міжнародна наукова конференція «ДОСЯГНЕННЯ У ВИВЧЕННІ КРАЙОВОГО ЕФЕКТУ ВОДНИХ ЕКОСИСТЕМ ТА ЇХ ПРАКТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ», присвячена 95-річному ювілею академіка НАН України Ювеналія Петровича Зайцева. 

Конференція тривала в м. Одеса.
У конференції брали участь 58 співробітників із 24 установ (академічних інститутів, закладів вищої освіти природничого профілю) п’яти країн (Литви, Молдови, Росії, Румунії та України). Було заслухано 2 пленарні доповіді, 26 науковий та 12 постерних доповідей, які відобразили накопичений науковий і практичний досвід крайового ефекту водних екосистем.
Перед початком конференції була організована прес-конференція, у ході якої Ювеналій Петрович спілкувався із журналістами основних телевізійних каналів м. Одеси.
Конференцію відкрив директор ДУ «ІМБ НАН України» член-кореспондент НАН України Б.Г. Александров та професор ОНУ імені І.І. Мечникова, проректор В.О. Іваниця. Урочисте слово із привітання учасників було надано академіку НАН України Ю.П. Зайцеву.

Із пленарними доповідями про внесок Ю.П.Зайцева у розвиток гідробіологічної науки країн Чорного моря та продовження вчення Вернадського та Зайцева про контурні біотопи виступили член-кореспондент НАНУ Б.Г. Александров та професор О.О.Протасов.
Конференція працювала за такими напрямками:
1. Класифікація крайових біотопів наземних і водних екосистем, просторовий розподіл, ступінь поширення;
2. Крайові екосистеми прісних і морських вод;
3. Прояв крайового ефекту в функціональній активності рослин і тварин;
4. Використання крайового ефекту в моніторингу водно-болотних угідь;
5. Крайовий ефект в техноекосистемах (штучних умовах) і можливі перспективи його практичного використання.
В ході роботи секцій виступали перші учні Ювеналія Петровича, серед яких, професор Л.В. Воробйова із доповіддю про представників та особливості формування мейофауни контурних біотопів Чорного моря, д.б.н. Г.Г.Мінічева, із доповіддю про фітоповерхню як інструмент для оцінки та прогнозування крайових екосистем. Нові контурні біотопи були запропоновані к.б.н. О.Ю. Гончаровим (кріоконтур), а сукупчення морського сміття розглядались у якості нового біотопу для гідробіонтів (к.б.н. А.О. Снігірьова).
Розглядались такі актуальні проблеми як кліматичні зміни (д.г.-г.н. Р.Коробов), проблеми менеджменту лиманів (д.б.н. В.Демченко), розробка показників трансформування екосистем на основі змін типів «оселищ» (к.б.н. М.Сон). Були зроблені присвячені швидкості пересування гіпонейстоних копепод із демонстрацією вистрибування раків із води (д.б.н. Л.Світличний), комплексні дослідження макробентосного угруповання зостери у узбережжя Румунії (к.б.н. В.Суруджіу), інвазивних видів амфіпод Літви (д.б.н. К.Арбачаускос), можливості використання систем дистанційного доступу у моніторингу (к.б.н. Є.Соколов), забруднення морських пісків мікропластиком (к.б.н. С.Є.Дятлов) та інші.
Окремим блоком була представлена іхтіологічна група, представила різноманітні доповіді на конференції та охопили стан іхтіофауну Одеської затоки, острову Зміїний, Нижнього Дністра.
Велика доля доповідей була представлена молодими вченими та аспірантами різних наукових установ Одеси, в яких були охоплені різні контурні біотопи: від планктонних угруповань до літоконтурних, псамоконтурних та навіть угруповань морського сміття (пластику).
Організатори конференцій приносять свою щиру подяку член-кореспонденту НАН України П.М.Царенко та декану біологічного факультету В.В.Заморову за участь в засіданнях та ведення секцій.
Активно обговорювалися практичні аспекти вивчення крайового ефекту, використання доробок при плануванню моніторинговий досліджень та розробок нових методик.
Значну увагу приділялось необхідності проведення міжнародних конференцій з морської біології на регулярній основі задля формування платформи для поширення ідей Ю.П. Зайцева, розширення світогляду та обміну досвіду молодих вітчизняних вчених, проведення науково-практичної школи з морської біології на базі Інституту морської біології НАН України.
Висока активність учасників зробила плідними й цікавими всі два дні конференції, відбулися також екскурсії до Гідробіологічної станції ОНУ імені І.І. Мечникова та м. Одеси.

Фото конференції
Тези конференції
Презентації
https://www.facebook.com/Institute-of-Marine-Biology-of-the-NAS-of-Ukraine-243140173230694/
https://twitter.com/blackseacommiss/status/1141604962973229056