Інститут морської біології НАН України
   eng   rus   
  • Положення про спеціалізовану вчену раду
  • Порядок присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника
  • Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів
  • Накази МОН України
  • Паспорт спеціальності 03.00.17