Інститут морської біології НАН України
   eng   rus   

ІМБ НАН України має дозвіл на підготовку фахівців через докторантуру за спеціальностями:

03.00.08. - зоологія
03.00.16. - екологія
03.00.17. - гідробіологія.

Динаміка виконання плану прийому до докторантури

     Рік      План Прийом
2013 1 - 03.00.16. – екологія 1

Подаються документи:

  1. розгорнутий план дисертації на здобуття наукового  ступеня доктора наук (далі - докторська дисертація);
  2. копія диплома про присудження наукового ступеня кандидата наук (у разі здобуття відповідної освіти за кордоном - копія нострифікованого диплома).

Диплом про присудження наукового ступеня кандидата наук подається вступником особисто.

Більш детально з положенням про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів можливо ознайомитися на сторінці http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/309-99-%D0%BF

Захищені дисертації

1998 р.

Мінічева Г.Г. /"Морфофункциональные основы формирования морского фитобентоса/"

2000 р.

Воробйова Л.В. /"Мейобентос Чорного і Азовського морів/"

2002 р.

Александров Б.Г. /"Гидробиологические основы управления состоянием прибрежных экосистем Чёрного моря/"

2009 р

Шурова Н.М./"Структурна-функціональна організація популяції мідій Mytilus galloprovincialis Чорного моря/"