Інститут морської біології НАН України
   eng   rus   

Стадніченко Світлана Валентинівна

Старший науковий співробітник, к.б.н.

Stadnichenko.S.V@nas.gov.ua

svestad63@gmail.com

Популяційна структура донних поселень мідії Mytilus galloprovincialis Lam. в різних екологічних умовах Азово-Чорноморського басейну; морфологічна та фенотипическая структура мідії в поселеннях;
Вплив хижого брюхоного молюска-вселенця Rapana venosa (Valenciennes, 1846) на донні поселення мідій Чорноморського регіону.

Освіта:

1986 – Одеський державний університет ім. І.І. Мечникова.

Захист дисертацій:
«Продукційні властивості масових видів двостулкових молюсків Чорного моря», кандидат біологічних наук зі спеціальністю «гідробіологія», Севастополь ІнБПМ, дата захисту: 05.09.2005.

Професійна кар’єра:
1993 – 2006 Молодший науковий співробітник Одеського відділення Інституту біології південних морів (ОО ІнБЮМ);
2006 – 2008 Науковий співробітник Одеського филиалу Институту біології південних морів (ОФ ІнБЮМ);
2009 – 2011 Старший науковий співробітник (ОФ ІнБЮМ);
Завідуюча лабораторією макробіоти відділу екологічної інтеграції біоциклів (ОФ ІнБЮМ 2011-2016, з 2014 - ИМБ НАНУ), після реорганізації лабораторій відділу з 2016 року по теперішній час - старший науковий співробітник.
Вчений секретар спеціалізованої вченої ради по захисту дисертацій за спеціальністю «гідробіологія» (кандидатських 2015-2016; докторських - 2016-2019 рр.) ОФ ІнБЮМ (ІМБ НАНУ з 2014 р.)

Участь у міжнародних та національних проектах:
Основі формування біологічного різноманіття прибережних морських і пріморських водніх екосистем (2000-2005);
Структурно-функціональна мінливість популяцій морських безхребетних в умовах антропогенних дій (2006-2010);
Оцінка сучасного стану біоресурсного потенціалу південно-західного шельфу Чорного моря та прилеглих акваторій: картування донних ландшафтів, оцінка біорізноманіття планктону та бентосу, структурно-функціональна характеристика промислових об’єктів (2009);
Угруповання крайових біотопів Чорного моря: сучасний стан, прогноз мінливості, рекомендації щодо їх охорони і відновлення (2007-2011);
Взаємовідношення угруповань одноклітинних і багатоклітинних організмів екотонів біоциклів Азово-чорноморського регіону (2011-2015);
Інтегральна оцінка та районування акваторії Північно-Західного шельфу Чорного моря за показниками біологічного різноманіття, біоресурсного та екорекреаційного потенціалу, розробка концепції просторово-часового планування комплексного раціонального використання, збереження та захисту субрегіональної екосистеми (2010, 2012);
Комплексний моніторинг, оцінка та прогнозування динаміки стану морського середовища та ресурсної бази Азово-Чорноморського басейну в умовах зростаючого антропогенного навантаження та кліматичних змін (2014);
Прогноз екологічного стану екосистем північно-західної частини Чорного моря та їх біологічних ресурсів в умовах локального антропогенного впливу та глобальних змін клімату (2015);
Моніторинг та прогнозування змін екосистеми північно-західної частини Чорного моря з метою забезпечення сталого використання біологічних ресурсів (2013-2015);
Фенотипічна пластичність і функціонування біологічних систем в прибережних водах Азово-Чорноморського басейну в умовах дій негативних природних і антропогенних чинників (2012-2016)
Структурно-функціональна організація прибережних морських і лиманних екосистем в умовах трансформації річкового стоку (2016-2020).
Адаптації Азово-Чорноморських біологічних систем в сучасних умовах антропогенних навантажень та кліматичних змін (2017-2021)
Комплексний екологічний моніторинг довкілля при відновленні та експлуатації глибоководного судового ходу Дунай-Чорне море (2008,2010)
Гідробіологічний моніторинг при відновленні та експлуатації глибоководного суднового ходу Дунай – Чорне море: морська частина (2011-2017);
«Розробка загальної внутрішньо регіональної системи моніторингу охорони навколишнього середовища та збереження Чорного моря - ECO-Satellite», проект РП7 Європейського союзу Спільної операційної програми "Чорне море 2007-2013" (2012)

Членство в наукових та громадських організаціях:
Член Українського гідроекологічного товариства - з 1995 р. до теперішнього часу

Публікації

https://scholar.google.ru/citations?hl=ru&user=HIW5AVUAAAAJ