Інститут морської біології НАН України
   eng   rus   

Говорин Ігор Олександровіч

Науковий співробітник

 ia-govorin@ukr.net

Вивчення впливу біомеліоративного потенціалу двостулкових молюсків на формування бактеріологічних характеристик морського середовища в умовах антропогенних змін у прибережній зоні моря.
Моніторингові дослідження кількісних та розмірно-масових характеристик мідій та рапани у прибережних екосистемах південно-західної частини Чорного моря.

Освіта:
1980– Одеський державний університет ім. І.І.Мечнікова, кафедра мікробіології.

Професійна кар’єра:
1980 – 1984 Інженер-мікробіолог Інституту економіки та екології Світового океану НАН УРСР, Одеса;
1985 – 1986 Старший інженер-мікробіолог Одеського відділення Інституту біології південних морів (ОО ІрБПМ) НАН УРСР, Одеса.
1986 – 1991 Молодший науковий співробітник Одеського філіалу ІнБПМ, Одеса, (із 1990 – Одеський філіал ІнБПМ – ОФ ІнБПМ), Одеса;
1991 – 1999 та починаючи із 2003 г. до цього часу Науковий співробітник Інституту морської біології (ІМБ) НАН України, у котрий було перейменовано ОФ ІнБПМ, Одеса.

Публікації

https://scholar.google.com.ua/citations?user=DnQYtAoAAAAJ&hl=ru