Інститут морської біології НАН України
   eng   rus   

Гаркуша Ольга Павлівна

Науковий співробітник, к.б.н.

Garkusha.O.P@nas.gov.ua

olga_garkusha@ukr.net

Угруповання мікроскопічних водоростей крайових біотопів моря (інтерстіціаль, обростання): біорізноманіття, таксономічна структура, взаємодія між мікроводоростями та іншими організмами.
Фітопланктон, мікрофітобентос.

Освіта:
2006 – Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова.

Захист дисертації
«Формування угруповань мікроводоростей на різних субстратах прибережної зони Чорного і Азовського морів», кандидат біологічних наук зі спеціальності «гідробіологія» Одеса ІМБ НАНУ, дата захисту: 29.06.2016.

Професійна кар’єра:
2005 – 2010 Інженер-гідробіолог відділу екології крайових угруповань ОФ ІнБЮМ;
2010 – 2018 Молодший науковий співробітник відділу екологічної інтеграції біоциклів ОФ ІнБЮМ (ІМБ НАН України з 2014 р.).
2018 р. -  до теперішнього часу науковий співробітник відділу екологічної інтеграції біоциклів.

Участь у міжнародних та національних проектах:
Формування біологічного різноманіття моря в умовах евтрофування та біологічного забруднення (2006-2010);
Угруповання крайових біотопів Чорного моря: сучасний стан, прогноз мінливості, рекомендації щодо їх охорони і відновлення (2007-2011);
Взаємовідношення угруповань одноклітинних і багатоклітинних організмів екотонів біоциклів Азово-чорноморського регіону (2011-2015);
Структурно-функціональна організація прибережних морських і лиманних екосистем в умовах трансформації річкового стоку (2016-2020);
Гідробіологічний моніторинг при відновленні та експлуатації глибоководного суднового ходу Дунай – Чорне море: морська частина (2015-2017);
Науково-дослідні роботи з гідрологічного, гідрохімічного, гідробіологічного та медико-біологічного обстеження стану Куяльницького лиману та морської води з Одеської затоки: гідробіологічне обстеження (2016-2017);
Попередня оцінка екологічних наслідків аварійного скидання паводкових вод Хаджибейського лиману в прибережну зону Чорного моря (2016);
«Створення мережі охоронних територій впродовж береговій лінії від берега до глибокого моря – COCONET» проект РП7 Європейського союзу (2012);
«Поліпшення екологічного моніторингу в Чорному морі» за підтримкою Програми розвитку Організації Об’єднаних Націй та Європейського союзу, Братиславський регіональній центр в Словаччині, грант № 84971 (2016).

Публікації

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=DsuvkcgAAAAJ

https://www.researchgate.net/profile/Olga_Garkusha

https://orcid.org/0000-0002-3148-7996