Інститут морської біології НАН України
   eng   rus   

Дядичко Василь Геннадійович

старший науковий співробітник, к.б.н.

Dyadichko.V.G@nas.gov.ua

wasilij_d@mail.ru

Водна та прибережна ентомофауна, зоопланктон, зоонейстон, структура та функціонування экотонових угруповань «водойма-берег», «водойма-атмосфера», «море-континентальні води»

Освіта:
2005 – Біологічний факультет Одеського національного університета ім. І.І. Мечникова, кафедра зоології

Захист дисертацій:
«Особливості екології водних м'ясоїдних жуків (Coleoptera, Hydradephaga) Північно-Західного Причорномор'я», 15.04.2010.

Професійна кар’єра:
інженер другої категорії (ІМБ НАН України), провідний інженер (УкрНЦЕМ), молодший науковий співробітник (ІМБ НАН України), науковий співробітник (ІМБ НАН України), старший науковий співробітник (ІМБ НАН України)

Участь у міжнародних та національних проектах:
Формування біологічного різноманіття моря в умовах евтрофування та біологічного забруднення (2006-2010);
Угруповання крайових біотопів Чорного моря: сучасний стан, прогноз мінливості, рекомендації щодо їх охорони і відновлення (2007-2011);
Взаємовідношення угруповань одноклітинних і багатоклітинних організмів екотонів біоциклів Азово-чорноморського регіону (2011-2015);
Структурно-функціональна організація прибережних морських і лиманних екосистем в умовах трансформації річкового стоку (2016-2020).
Гідробіологічний моніторинг при відновленні та експлуатації глибоководного суднового ходу Дунай – Чорне море: морська частина (2011-2017);
Попередня оцінка екологічних наслідків аварійного скидання паводкових вод Хаджибейського лиману в прибережну зону Чорного моря (2016-2017).
«Improving Environmental Monitoring in the BLAСk Sea – EMBLAS», UNDP/EU, Bratislava Region Centre (Slovakia), Project № 84971 (2013–2018)

Викладацька і просвітницька діяльність:
2010 – 2017 викладв в коледжі «Сервер» (хімія), Одеському Національному Політехнічному университеті (загальна біологія, гідроекологія, загальна екологія), Одеському Державному Екологичному університеті (гідроботаника, еволюція гідробионтів, конхіокультура)

Членство в наукових та громадських організаціях:
Українське ентомологичне товариство, товариство дослідників водних жуків ім. Ф.А. Зайцева, The Balfour-Browne Club

Хобі:
Тераріумістики, рибалка, піший і водний туризм, фридайвинг

Публікації

https://scholar.google.com.ua/citations?user=toi2zSgAAAAJ&hl=ru&oi=ao

https://www.researchgate.net/profile/Vasiliy_Dyadichko